JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt konservering av virke även såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan dessutom användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synbar efter åtgärd.

järnvitriol

En vanlig mix är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men egentligen så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget beskydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange kulör. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används då och då såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen eljest sköter själv för obehandlat virke. Järnvitriol blandat med vatten är en ofärgad vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat virke.

En kur med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tid en fager och oföränderlig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt försvar kontra biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I somliga fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton såsom mer eller mindre bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör av väderlek samt vind. I litteraturen kan man upptäcka skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens struktur har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, eller om den utsätts för regn omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förorda ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att göra prov i god tid före behandlingen, helst några månader innan, ty resultatet kan skifta beroende på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat trä. Behandling med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan väta ska kunna torka ut via att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas och spricker
– ger ett futtig till intet resistans kontra svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med ljus och luftfuktighet
– skänker större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund och plåttak
– kan missfärga närliggande mark samt golvytor vid urlakning.