Mögel ger dålig lukt

 

Många som upplevt mögel vet att det oftast uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är dessutom en lukt som man ständigt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att distribuera möglet, men de kan även orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att använda när man undersöker ifall man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är då och då tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det stundtals angeläget att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

 

Vad gäller sanering så finns det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det finns.

Om möglet är väl synligt, till exempel i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel alternativt diskmedel och därefter torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och byta ut det. Det är dock kostsamt och omständigt, men det enda sättet som gör så att man blir helt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid rätt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.